Utfordrende tider for håndballklubbene

Norsk Topphåndball er bekymret over den samlede økonomiske situasjonen i klubbene.

Skrevet av NTH

Glassverket har siden i høst arbeidet med de utfordringer klubben har, og tar nå grep. I dag informerte Glassverket at de dessverre måtte fristille spillere og trener etter årets sesong.

Det er for alle det berører uheldig at de har kommet i den situasjonen de nå er, men når det har skjedd er det positivt at det tas grep før det for sent.

Norsk Topphåndball vet at det i Glassverket er jobbet mye for å få på plass en bærekraftig løsning, og at de jobber videre med langsiktige løsninger.

 

Ikke alene om å ha økonomiske utfordringer.

Norsk Topphåndball har vært pådriver for at det kommer på plass en ny Eliteserielisens.  Dette innebærer bl.a. at fra sesongen 2019/2020 vil det innføres krav til positiv egenkapital. Dette alene er ikke nok, og det vil arbeides på flere plan for å redusere muligheten til økonomisk kladdeføre.

NHF og NTH etablerte i fjor en Eliteserielisensnemd. De arbeider nå med utkast til nye rutiner, regler, oppfølging og konsekvenser for eliteserielisens.

 

–  Norsk Topphåndball er i daglig dialog med klubbene og vi kjenner godt hverdagen klubbene lever i. De aller fleste klubbene opplever det svært krevende å skaffe nok inntekter til å sikre at man utvikler produkt og spillere til glede for klubb , samt dagens – og morgendagens landslag, sier daglig leder i NTH, Hein Barthold.

 

–  Det er den enkelte klubbs ansvar å sørge for at det driftes sunt. Vi må finne løsninger der vår iboende optimisme endres noe slik at det ikke gjøres økonomiske forpliktelser som i så stor grad er basert på potensielle fremtidige nye samarbeidsavtaler. Samtidig er det viktig at klubbenes rammebetingelser bedres, avslutter Barthold

 

Felles samarbeid og løsninger

Klubbøkonomi vil være viktigste punkt når Norsk Topphåndball har medlems- og årsmøte 28-29.april.

–  Norsk Topphåndballs mål er at vi sammen med klubbene, Eliteserielisenemda og NHF allerede nå finner løsninger for at klubbene ikke kommer i en negativ økonomisk situasjon, uttaler Knut Waage, styreleder i NTH.

 

 

Kontaktinfo ved spørsmål:

Daglig leder NTH, Hein W. Barthold, tlf. 907 40 310

Styreleder NTH, Knut Waage, tlf. 924 19 400