• Vegard Strøm, Wenche Skogvold, Elin Kringsjå og Øystein Holtet.

Storhamar – 1,3 millioner i pluss og utvidet styre

Resultatet for 2017 viser 1,3 millioner kroner i pluss.

Skrevet av Tore Svensrud/Storhamar

Storhamar Håndball Elite avholdt årsmøte tirsdag kveld. Resultatet for 2017 viser 1,3 millioner kroner i pluss.

 

41 medlemmer møtte opp til årsmøtet i Storhamar Håndball Elite på Pizzanini i Hamar tirsdag 20. mars.

De ble presentert et årsresultat for 2017 på 1,304.207 kroner. Egenkapitalen er på 700.000 kroner.

Storhamar stod overfor en stor utfordring i 2015 med 3,5 millioner kroner i negativ egenkapital. På to og et halvt år er dette altså endret til positiv egenkapital.

Dermed er Storhamar godt rustet for lisenskravene fra forbundet. Ved utgangen av 2018 må alle eliteserieklubbene ha positiv egenkapital.

På årsmøtet ble det også avgjort at styret skal økes fra tre til fem medlemmer. Alle de opprinnelige styremedlemmene tok gjenvalg. I tillegg valgte årsmøtet to nye styremedlemmer.

Årsmøtet valgte følgende styre frem til 2019:

Styrleder: Øystein Holtet, gjenvalg

Nestleder: Vegard Strøm, gjenvalg

Styremedlem: Wenche Skogvold, gjenvalg

Styremedlem: Arne Søberg, ny (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Styremedlem: Elin Kringsjå, ny