Rekker ikke søndagens planlagte testsendig på TV2 Sumo

Skal du se Runar-Nøtterøy må det bli i Runarhallen

Skrevet av NTH
Det jobbes aktivt med å knytte alle Postenliga-arenaer og TV2 sammen i et stamnett (med fiber). Målsetningen er at alt skal være klart til 1. desember. Frem til denne tid vil det sendes noen testkamper fra enkelte arenaer på TV2 Sumo.
Den siste uken er det jobbet intensivt med å få klargjort transport (fibernettet) fra Runarhallen og frem til TV2 i Bergen. Tross god innsats fra mange innvolverte er det fortsatt noen punkter man ikke har fått gjort ferdig.
Den tekniske partneren for prosjektet måtte derfor fredag kveld melde at – «Vi har dessverre ikke lykkes med å få opp hele den tekniske riggen i tide for testsending i helga». Testsendingen mellom Runar og Nøtterøy må derfor utgå.
«Vi vil sammen med TV2, Ål Stasjon og NHF komme tilbake med informasjon om når og hvor neste testkamp kommer fra» melder Hein  Barthold fra NTH.
Han minner samtidig om at kampene som sendes frem til 1. desember er testkamper. Dvs. at kvalitet, stilling, klokke, grafikk etc vil kunne variere. Derfor er også testkampene som sendes kostnadsfrie å se.