Omkamp for Stabæk – Nordstrand Protesten tatt til følge

Stabæk – Nordstrand sluttet 25-24 på måltavla, men flere mente korrekt resultat var 24-24. Domskomiteen i NHF har tatt protesten til følge.

Skrevet av Kjell Roger Skauen

Det var Nordstrand som protesterte i etterkant av kampen, og Domskomiteen i Norges Håndballforbund har nå konkludert; Kampen skal spilles på nytt.

Formelt heter fra NHF:

«Domskomitéen i NHF har behandlet protesten fra Nordstrand etter GRUNDIGligakampen mot Stabæk i serieåpningen. Nordstrand har fått medhold i protesten, og kampen vil bli spilt på ny.

I sesongens første kamp i GRUNDIGligaen møttes Stabæk og Nordstrand 7. september i år. Resultatet på tavlen ved kampslutt viste 25-24 til Stabæk, mens det fra Nordstrand sin side ble hevdet at korrekt resultat var 24-24. Dette fikk Nordstrand til å levere inn protest på kampens resultat.

I etterkant av innlevert protest er det innhentet opplysninger fra alle de involverte parter og en samlet dokumentasjon ble oversendt Domskomitéen i Norges Håndballforbund. Domskomitéen har basert på sin behandling av saken, gitt Nordstrand medhold i sin protest med det følge at kampens resultat underkjennes og ny kamp omberammes.

Domskomitéens vedtak kan ankes til NHFs Appellkomite i henhold til NHFs kampreglement. Ankefristen for dette er 14 dager.»

(NTH Web.red)