Lisenssøknadene behandles Avgjøres av NHF i løpet av juni

Norges Håndballforbund (NHF) tar sikte på å behandle søknadene om eliteserielisens i løpet av juni.

Skrevet av NTH

Fristen for å søke lisens var i år 4. mai. I disse dager utarbeides det innstillinger for tildelingene, og som de foregående årene vil tildelingene skje i flere runder.

Den første runden omfatter søknader med komplett dokumentasjon og som er innenfor kravene til lisens uten merknader. Disse klubbene vil få sin tildeling i løpet av en første uken i juni.

Tildelingsrunde nummer to omfatter søknader der det har vært behov for innhenting av ytterligere opplysninger og/eller søknader som ikke tilfredsstiller kravene for tildeling av lisens uten vilkår. Disse vil bli behandlet i midten av juni.

Hvis det gjenstår søknader etter runde to, vil disse etter planen bli behandlet i siste halvdel av juni.

Det er Forbundsstyret som behandler søknadene om Eliteserielisens. Norges Håndballforbund ønsker ikke å kommentere søknadene mens behandlingen pågår.

(Tekst fra handball.no)