Gladmelding: – 200 publikummere på treningskamper fra nå!

Tekst: ØIF Arendal
17. juli 2020

I dag sendte Norges Håndballforbund ut retningslinjer for kamp og andre arrangementer under covid19. Der kommer det også frem at nå kan klubbene, gitt at de følger retningslinjene, ha 200 publikummere!

I dag kom Norges Håndballforbunds retningslinjer for gjennomføring av kamp og arrangementer under covid-19. Og der var det også noen virkelig gledelige oppmykninger. For inntil nå har det kun vært lov til å være 60 stykker i hallen ved kamper, inkludert spillere, trenere, dommere. Ja, inkludert alle.

– Dette var veldig gode nyheter, forteller arrangementssjef i ØIF Arendal Per Carsten Michelsen. Tydelig lettet over den positive utviklingen.

– Det ligger betydelig arbeid foran oss med rutiner som skal på plass, men uansett gir det oss muligheter til å involvere publikummere. Det gleder oss. Det er jo dette samspillet som er topphåndball. Flotte idrettsprestasjoner i fantastiske rammer.

Her er hva rutinene sier om antall personer som kan være tilstede:

3.1 Tilgangslister 

Hjemmelaget skal etablere uttømmende tilgangslister med oversikt over personer som skal ha tilgang til kamparenaen. Personer som ikke kan registreres på forhånd skal registreres ved ankomst. 

I tillegg til publikum opptil 200 personer kan følgende personer være aktuelle å inkludere på tilgangslisten: Grupper Antall Kommentarer 
Lag 40 Hjemme- og bortelag. (Tas flere spiller med, må disse gå av «tilskuerkvoten».) 
Dommere/offisielle Dommere, oppnevnte, NHF. 
Arrangementsstab 30 Personer med oppgaver fra arrangørklubb. 
Media 15 Handball-TV/A-media (Ved fullproduksjon TV2 eller andre økes antallet til 30.) 
Medisinsk personell Røde kors, ambulanse, testpersonell. 
Vakter/verter/sikkerhet Utover arrangementsstab 

Det gjelder også streng adgangskontroll:

3.2 Adgangskontroll 

  • Kamparenaen skal stenges for alle andre enn personene på tilgangslisten senest 2 timer før kampstart. 
  • Hjemmelaget skal utarbeide planer for ankomst av ulike grupper personell (spillere, støtteapparat, dommere, media etc.) og kontrollere at ankomst gjennomføres på en sikker og kontrollert måte. 
  • Hjemmelaget skal sørge for sikker adkomst for spillere og dommere, herunder sørge for at avstand på minst én meter mellom personer opprettholdes. 
  • Hjemmelaget er ansvarlig for koordinering og gjennomføring av adgangskontroll som sikrer at kun personer som er på tilgangslisten får adgang til kamparenaen eller tilliggende områder. 
  • Adgangskontrollrutiner skal kommuniseres til alt personell i klubben og/eller hos eier av stadion.