Foto: hpwille

Det blir ikke spilt REMA 1000-liga kamper denne måneden

Av: Norsk Topphåndball
5. mars 2021

Samtlige oppsatte kamper i REMA 1000-ligaen for kvinner og menn frem til og med 31. mars er besluttet utsatt.  Det gjelder også kampene i 1. divisjon.

Forbundet har nå fått ytterliger bekreftet at det ikke blir gjort ny vurdering i forhold til gjenåpning av kamper eller treningskamper før medio mars. NHF planlegger med dette for tidligst oppstart av kampaktivitet for topphåndballen igjen til uken etter påske. Dette avhenger at det åpnes for treningskamper igjen fra 15.mars, samt at det kommer signaler om at seriekamper kan gjenopptas etter påske.

NHF og NTH har jobbet med å utrede ulike scenarier for sesongavslutningen. Forbundsstyret har berammet sitt neste møte til fredag 12. mars. I dette møtet vil de ulike scenariene for sesongavslutningen drøftes. Videre ønsker Forbundsstyret at de nye vurderingene som regjeringen har informert om skal gjøres medio mars også er kjent før beslutninger for sesongavslutningen tas. Det forventes at informasjon om avklaringer på sesongavslutningen annonseres kort tid etter at regjeringen har kommet frem til hva som skal være gjeldende retningslinjer fremover.


Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er Følg-oss-på-Instagram.png