Årsmøte i Norsk Topphåndball Lørdag 27. april 2013, kl 1100

Møtet finner sted på Rica Gardermoen Hotel. Det er også medlemsmøte fredag 26. og lørdag 27.april.

Skrevet av Kjell Roger Skauen

Dagsorden

1.    Godkjenning av innkalling

2.    Valg av møteleder og sekretær

3.    Valg av to delegater til å underskrive protokoll

4.    Behandle Styrets Årsberetning

5.    Behandle Styrets forslag til Regnskap 2012 og Balanse 31.12.12.

6.    Fastsette medlemskontingent og forfall.
Behandle styrets forslag til budsjett 2013

7.    Behandle innkomne forslag
Styret foreslår å drøfte innføring av konsekvenser ved ikke å følge avtalte avtaler

8.    Valg

Fullstendig saksliste er som over

Medlemsmøte fredag 26.04.13  fra kl. 17.00 som fortsetter lørdag kl. 09.00.
Agenda for medlemsmøtet er sendt klubbene.

 

Oslo, 25.03.13.

Norsk Topphåndball

Arild Østeby
Daglig leder

Klubber / andre som måtte ha spørsmål knyttet til agenda for årsmøte og medlemsmøte bes ta direkte kontakt med Arild Østeby:

Mail:  arild.osteby@topphandball.no
Tlf:      92 05 56 70