34 utvalgte spillere skal gi suksess i OL i 2016

NHF har en langsiktig plan for å sikre suksess med OL-deltakelse for håndballgutta i 2016.

Skrevet av NTH

34 spillere er håndplukket ut fra oversikten forbundet har pr i dag, og av disse er 25 spillere i hjemlig Postenliga.

Om eksempelvis Follo HK sin Steffen Berg Løkkebø (bildet) er blant disse, er uvisst. For styreleder Espen Karlsen i NHF vil foreløpig ikke navngi de utvalgte spillerne.

– Vi skal først ha en samtale med hver enkelt. De spillerne som ikke går helhjertet inn for dette, ryker ut, sier Karlsen.

Norges Håndballforbund har satt opp tre hovedpunkter i sitt «Prosjekt Rio 2016»:

Identifisering av spillere
Økte treningsmengder for hjemlige spillerne
Økt internasjonal matching av de hjemlige spillerne

– Selvsagt er det mulig at det plutselig dukker opp en eller annen spiller som vi har lyst til å innlemme i planene våre. Men nå har vi i alle fall identifisert de vi pr. i dag ønsker å satse på. Da blir neste utfordring å gi disse spillerne et enda bedre tilbud enn det de har. Det må trenes mer, nikker Espen Karlsen – med henvisning til punkt 2 i planen som ennå ikke er offentliggjort. 

– Vi bygger opp seks regionale landslagsmiljøer der de 25 hjemlige utvalgte skal gjennomføre to ukentlige økter. Én teknisk/taktisk trening og én fysisk økt, planlagt av landslagets fysiske trener Ole Martin Viken.

De regionale landslagsmiljøene skal ligge i Oslo-regionen, Bergen, Stavanger, Trondheim, Bodø og i Arendal-området.

Punkt tre i NHF-planen er kanskje den mest utfordrende. Økt internasjonal matching av hjemlige spillere innebærer at de håndplukkede er ment å tas ut av klubbene åtte til ti ganger i løpet av sesongen.

Da settes kursen mot Flensburg, København eller andre storklubber ute i Europa som er interesserte i å gi norske amatører hjelp på veien. 

Landslagssjef Robert Hedin ønsker satsningen velkommen – og ser samtidig på den som helt nødvendig.

– Vi kan ikke fortsette i samme mønster. Jeg ser at det øvrige Europa øker avstanden til oss. Det går på treningsmengder, publikumsinteresse og måten de arrangerer kamper på. Dette er ingen gneldring mot klubbene slik de fremstår i dag, heller en invitasjon til et felles løft. Og alle signaler forteller at vi nå kommer til å dra lasset sammen, kommenterer Hedin.