Administrasjon

Skrevet av admin
Hein W. Barthold Daglig Leder 907 40 310 hein.barthold@topphandball.no
Odd Arne Marsteinstredet  Salgssjef  414 24 312  oddarne@topphandball.no
Chris Welsh Event- og
arrangementssjef
908 48 898 chris.welsh@topphandball.no
Kjell Roger Skauen Web-redaktør 922 26 740 kjell.roger@topphandball.no

 

Norsk Topphåndball
Sognsveien 75 a
0855 Oslo